AZ Sint-Lucas Gent

Bouw van een loods met burelen.

Doel:

Uitwerken van een concept waarbij de verschillende bouwdelen een maximaal gebruikscomfort en rendement behalen.

Omschrijving:

Het project AZ Sint-Lucas bestaat uit drie bouwdelen; een algemene opslagloods, een opslagruimte voor steriel materiaal en een kantoorgedeelte. Elk bouwdeel heeft zijn eigen profiel met karakteristieke kenmerken en vereisten.

 • Opslagloods: nood aan basiscomfort, voldoende ventilatie en een egale verlichting en belichting (volgens daglichttoetreding). De ruimte bevat een laad- en loszone en bijhorende doorgangen die geregeld geopend worden. De klimatisatie is met andere woorden onderhevig aan sterk wisselende omstandigheden, waarmee rekening moet gehouden worden bij de systeemkeuzee.

 • Steriele opslag: nood aan een strikte regulatie van temperatuur zowel in de zomer als in de winter, vierentwintig uur per dag en zeven op zeven. Naast belichting en verlichting dienen we na te denken over hygiëne en de regularisatie van de luchtvochtigheid.

 • Kantoor: nood aan een systeem dat snel op de behoeften van de werknemers inspeelt, wat blijkt na observatie van de huidige manier van werken.Verder draagt een egale verlichting door de dag bij tot een aangename werkomgeving.

Onze dienstverlening:

 • Het verstrekken van alle technische gegevens m.b.t. de technische installaties, om het opmaken van het voorontwerp en aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning mogelijk te maken.
 • Het uitwerken en voorleggen van schetsen, verklarende nota’s, basisprincipes, materiaalbeschrijvingen, alternatieve oplossingen, … van alle installaties.
 • Het opstellen van verantwoordingsnota’s met basisberekeningen zoals:
  • warmteverlies-, koel- en elektrische vermogensberekeningen
  • daglichtstudies
  • dynamische simulaties en -karakteristieken betreffende de voorgestelde systemen (met voordelen en alternatieve oplossingen
  • aanduiding van omvang, inplanting en vereiste brandweerstand van de lokalen, bestemd voor de technische installaties
  • inplanting van de toestellen (luchtkanalen, radiatoren, verlichtingstoestellen, roosters, …)
 • Het opstellen van een duidelijk uitgewerkt voorkeursconcept, waarmee de gevraagde energieprestatie gehaald wordt op de meest kostenefficiënte wijze. Dit met de nodige aandacht voor de budgettering en het gebouwconcept.
 • Het opmaken van gedetailleerde haalbaarheidsstudies voor alternatieve energiesystemen.

In samenwerking met:

Architectenbureau Lucas Heye: http://www.architectenbureauheye.com/

AZ Sint-Lucas
AZ Sint-Lucas
AZ Sint-Lucas
AZ Sint-Lucas