Boerhaavestraat Antwerpen

Renovatie van een beschermd gebouw tot een zorgwoning begeleid wonen voor zes bewoners.

Doel:

Uitwerken van een concept waarbij de eisen, gesteld door het energieprestatiedecreet, voor thermische isolatie, binnenklimaat en ventilatie zo efficiënt mogelijk worden toegepast.

Omschrijving:

Het project Boerhaavestraat werd om verschillende redenen met grote zorg en respect aangepakt. Er werd rekening gehouden met volgende belangrijke gegevens:

 • vooropgestelde programma: ombouw naar een zorgwoning
 • budget
 • stedenbouwkundige randvoorwaarden
 • erfgoedwaarde: beschermd en geïnventariseerd gebouw
 • eisen voor energieprestaties

In de onderzoeks- en ontwerpfase gaan we na of de energieprestaties van het gebouw verbeterd kunnen worden, in overeenstemming met de draagkracht van het gebouw. De energieprestatie-eisen moeten gestaafd worden door opvolging van het energieverbruik gedurende de eerste twee jaren van ingebruikname van het gebouw.

Onze dienstverlening:

 • Het verstrekken van alle technische gegevens m.b.t. de technische installaties, om het opmaken van het voorontwerp en aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning mogelijk te maken.
 • Het uitwerken en voorleggen van schetsen, verklarende nota’s, basisprincipes, materiaalbeschrijvingen, alternatieve oplossingen, … van alle installaties.
 • Het opstellen van verantwoordingsnota’s met basisberekeningen zoals:
  • warmteverlies-, koel- en elektrische vermogensberekeningen
  • daglichtstudies
  • dynamische simulaties en -karakteristieken betreffende de voorgestelde systemen (met voordelen en alternatieve oplossingen
  • aanduiding van omvang, inplanting en vereiste brandweerstand van de lokalen, bestemd voor de technische installaties
  • inplanting van de toestellen (luchtkanalen, radiatoren, verlichtingstoestellen, roosters, …)
 • Het opstellen van een duidelijk uitgewerkt voorkeursconcept, waarmee de gevraagde energieprestatie gehaald wordt op de meest kostenefficiënte wijze. Dit met de nodige aandacht voor de budgettering en het gebouwconcept.
 • Het opmaken van gedetailleerde haalbaarheidsstudies voor alternatieve energiesystemen.

In samenwerking met:

Anno Architecten bvba: http://www.annoarchitecten.be/

Boerhaavestraat
Boerhaavestraat
Boerhaavestraat