Engineering & auditering

Een nieuwbouwproject op de planning of een renovatie voor de boeg? Daar komt heel wat bij kijken. Wij bij Consilitech bieden ondersteuning aan om het energiebeheer van uw gebouw en installaties uit te werken en/of te optimaliseren.

Consilitech wil de noden van gebruikers en beheerders verzoenen; met elkaar én met de actuele wetten en normeringen. Door de technische installaties van een gebouw efficiënt in kaart te brengen, kunnen hoge energieverliezen en dus ook -kosten, vermeden worden. Zo trachten we ervoor te zorgen dat onze klanten het maximum uit hun investering halen.

Bestaande gebouwen, nieuwbouw en renovaties

Consilitech biedt ondersteuning doorheen het hele project; van cradle to grave. Bij het voorontwerp wordt een haalbaarheidsstudie ontworpen en een conceptnota opgemaakt. Hierin worden de elementen energie, prijs, milieu en rendabiliteit in acht genomen. In de fase van het definitieve ontwerp leveren we een volledige studie van de technische installaties af. Daarnaast kan Consilitech instaan voor werfopvolging, op afroep of geforfaitariseerd. Hierbij wordt er op toegezien dat de besluiten van het definitieve concept worden nageleefd. Een studie laten uitvoeren als second opinion behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.

Bij bestaande gebouwen bieden we een volledige audit aan waarbij we de huidige toestand van het gebouw en zijn installaties objectief beschrijven op technisch vlak. Indien gewenst vullen we deze aan met een volledige inventarisatie. De audits, conform de huidige normeringen (NEN2767 of andere methodes), geven een graad van prioriteit mee van de vastgestelde gebreken, inclusief een budgettering en plan van aanpak in het kader van verbetering en optimalisatie.

Studie technische installaties
Studie technische installaties
Studie technische installaties
Studie technische installaties
Studie technische installaties
Studie technische installaties