Project Machelen

Het centrum voor onderzoek in de diergeneeskunde en de agrochemie is een instelling waar onderzoek ten behoeve van de veilige voedselproductie en de dierengezondheid wordt verricht.

In kader van de strengere regelgevingen op Europees en Federaal vlak alsook door de sterke vooruitgang op wetenschappelijk vlak, is het noodzakelijk ook de voorzieningen op dat vlak up-to-date te houden.

Binnen dit project werken wij samen met de uitvoerders van de klimaatinstallaties om een maximale optimalisatie en efficiëntie te bereiken binnen de vernieuwing van deze technieken.

De grote uitdaging bestaat erin om net bovenstaande te koppelen aan een hygiënisch alsook een anti-contaminatie concept immers dienen alle voorzieningen getroffen om het gevaar op de volksgezondheid van zowel de interne medewerkers als naar een uitbraak naar de buitenomgeving, tot een minimum herleid.

Doorgedreven kennis van energie-optimalisatie, klimaattechniek en labo-technieken zijn hierin een must!

Een zeer grote maar haalbare uitdaging.

Technieken:

  • Uitvoeringsengineering HVAC, Sanitair, Perslucht: herwerken van het studiedossier en maken van de berekeningen en dimensionering
  • Opmaak van de uitvoeringstekeningen HVAC Sanitair en perslucht: berekenen, dimensioneren en intekenen op plan van het goedgekeurde concept

Snede 1
Verdieping 1
Verdieping 2

Wenst U meer te weten over onze werking?

Contacteer ons