Scheutbos Lembeke

Nieuwbouwwoning met aaneengekoppelde zorgwoning in moderne stijl.

Doel:

Uitwerken van een concept waarbij energieverbruik, gebruikscomfort, budget en duurzaamheid zo efficiënt mogelijk gecombineerd worden, binnen een zeer hoge interne afwerkingsgraad.

Omschrijving:

Bij dit project werd gekozen voor een zeer efficiënte en bedrijfszekere regeling, gekoppeld aan een hoogstaande klimaat-installatie. Naast de meer typische bouwdelen is het ook leuk wanneer er enkele klimaat-technische uitdagingen zijn. Bij deze nieuwbouwwoning werden het zwembad, de fitness- en revalidatieruimte van de nodige ventilatie voorzien.

Onze dienstverlening:

 • Volledige studies HVAC, Sanitair, Elektriciteit en Zwembadtechnieken met toepassing van alternatieve energietechnieken en doorgedreven warmtepomptechnologie.
 • Het verstrekken van alle technische gegevens m.b.t. de technische installaties, om het opmaken van het voorontwerp en aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning mogelijk te maken.
 • Het uitwerken en voorleggen van schetsen, verklarende nota’s, basisprincipes, materiaalbeschrijvingen, alternatieve oplossingen, … van alle installaties.
 • Het opstellen van verantwoordingsnota’s met basisberekeningen zoals:
  • warmteverlies-, koel- en elektrische vermogensberekeningen
  • daglichtstudies
  • dynamische simulaties en -karakteristieken betreffende de voorgestelde systemen (met de voordelen en de alternatieve oplossingen)
  • aanduiding van omvang, inplanting en vereiste brandweerstand van de lokalen bestemd voor de technische installaties
  • inplanting van de toestellen (luchtkanalen, radiatoren, verlichtingstoestellen, roosters, …).
 • Het opstellen van een duidelijk uitgewerkt voorkeursconcept, waarmee de gevraagde energieprestatie gehaald wordt op de meest kostenefficiënte wijze. Met de nodige aandacht voor de budgettering en het gebouwconcept.
 • Het opmaken van gedetailleerde haalbaarheidsstudies voor alternatieve energiesystemen

In samenwerking met:

Architect Sam De Pape: www.buedts-depape.be

Scheutbos Lembeke
Scheutbos Lembeke
Scheutbos Lembeke