VUB Jette

Complete strip en herinvulling van drie labo’s: Faculteit Farmaceutische wetenschappen.

Doel:

Uitwerken van een concept waarbij de nodige aandacht gaat naar toegang tot de verschillende lokalen, onder andere opslag gevaarlijke producten, farmaceutische poeders en vloeistoffen, …

Omschrijving:

Het project bestaat uit de gefaseerde afbraak en heropbouw van 3 labo’s waarbij gedurende de werken steeds 2 labo’s operationeel dienen gehouden te worden. Het betreft een volledige herconditionering van 3 labo’s. Hierbij wordt één labo uitgerust met de basistechnieken en verhoogde ventilatietechnieken met de nodige aandacht voor de veiligheid en gezondheid van de gebruikers. De overige labo’s worden uitgerust met state of the art energiezuinige installaties waarbij indirecte adiabatische koeling en hoog rendement warmte uitwisseling wordt voorzien, ook uit de verontreinigde ‘gevaarlijke’ afgezogen lucht.

Onze dienstverlening:

 • Het uitwerken en voorleggen van schetsen, verklarende nota’s, basisprincipes, materiaalbeschrijvingen, alternatieve oplossingen, … van alle installaties.
 • Het opstellen van verantwoordingsnota’s met basisberekeningen:
  • warmteverlies-, koel- en elektrische vermogensberekeningen
  • daglichtstudies
  • dynamische simulaties en -karakteristieken betreffende de voorgestelde systemen (met voordelen en alternatieve oplossingen
  • aanduiding van omvang, inplanting en vereiste brandweerstand van de lokalen, bestemd voor de technische installaties
  • inplanting van de toestellen (luchtkanalen, radiatoren, verlichtingstoestellen, roosters, …)
 • Het opstellen van een duidelijk uitgewerkt voorkeursconcept, waarmee de gevraagde energieprestaties gehaald worden op de meest kostenefficiënte wijze.
 • Het opmaken van gedetailleerde haalbaarheidsstudies voor alternatieve energiesystemen
 • Het uitwerken van alle detailstudies van de technische installaties en specifieke verdeling van gassen en invulling van de labo’s
VUB Jette
VUB Jette