ZBA Hoboken

Bouw van assistentiewoningen en dienstencentrum (zorgbedrijf).

Doel:

Uitwerken van een concept waarbij alle bouwblokken gekoppeld worden aan een centrale energieproductie met optimale toepassing van energiezuinige technieken.

Omschrijving:

Dit project bestaat de bouw van 60 assistentiewoningen met dienstencentrum in Antwerpen. Het project bestaat uit verschillende bouwblokken, waarin de assistentiewoningen zijn opgenomen. Deze worden aangevuld met een geïntegreerd lokaal dienstencentrum op de site.

Onze dienstverlening:

 • Het verstrekken van alle technische gegevens m.b.t. de technische installaties, om het opmaken van het voorontwerp en aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning mogelijk te maken.
 • Het uitwerken en voorleggen van schetsen, verklarende nota’s, basisprincipes, materiaalbeschrijvingen, alternatieve oplossingen, … van alle installaties.
 • Het opstellen van verantwoordingsnota’s met basisberekeningen:
  • warmteverlies-, koel- en elektrische vermogensberekeningen
  • daglichtstudies
  • dynamische simulaties en -karakteristieken betreffende de voorgestelde systemen (met voordelen en alternatieve oplossingen
  • aanduiding van omvang, inplanting en vereiste brandweerstand van de lokalen, bestemd voor de technische installaties
  • inplanting van de toestellen (luchtkanalen, radiatoren, verlichtingstoestellen, roosters, …)
 • Het opstellen van een duidelijk uitgewerkt voorkeursconcept, waarmee de gevraagde energieprestaties gehaald worden op de meest kostenefficiënte wijze.
 • Het opmaken van gedetailleerde haalbaarheidsstudies voor alternatieve energiesystemen
 • Het uitwerken van alle detailstudies van de technische installaties, inclusief deze van de energiecentrale in BIM Revit Modellering

In samenwerking met:

Bouwbedrijf Democo: https://democogroup.com/nl/democo

ZBA Hoboken
ZBA Hoboken
ZBA Hoboken